Наш опрос

Да, даже нескольких
Да, это современно
Да, мне нужно общаться
Нет, мне неинтересно
Нет, без них Интернет был бы чище


На правах рекламы

ноября03
Завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям можливий швидкий обмін
Категория: Новости

Завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям можливий швидкий обмін листами по електронній пошті з друзями, що знаходяться в інших містах, різних країнах, поспілкуватися з ними і навіть побачити он лайн, знайти необхідну інформацію для підготовки реферату, провести обчислення досить складного рівня, скласти звіт про проведену роботу, насолодитись музичними композиціями, переглянути нові відеофільми, вибрати та замовити товари або послуги.

Головними напрямками використання інформаційно-комунікаційних технологій є:

1. Проведення обчислень великих розмірів та з високим відсотком точності;

2. Організація роботи автоматизованих систем управління;

3. Збереження та обробка великої кількості даних.

4. Забезпечення швидкого обміну даними;

5. Підтримка вивчення шкільних предметів;

6.Організація дистанційного процесу навчання.

Вивчаючи курс інформатики, ви ознайомитися з такими інформаційно-комунікаційними технологіями:

1. Опрацювання текстів;

2. Робота з графічними зображень;

3. Збору та обробки числових даних;

4. Налаштування звуку;

5. Налаштування якості зображення;

6. Збереження та опрацювання даних;

7. Створення програм,

Наберетесь досвіду з їх використання у повсякденному житті.

Також існують різні види інформаційних систем. Відносно рівня автоматизації інформаційні системи розподіляють на такі підвиди:

Ручні, що реалізуються за допомогою людиною без втручання інших технічних засобів (у наш час дуже рідко використовують такі інформаційні системи )

Автоматизовані, при яких у реалізації інформаційних приймають участь як люди, так і технічні засоби (такі інформаційні системи найбільш широко використовують, причому найчастіше комп’ютери різної потужності);

Автоматичні, при яких участь людського фактору не потрібна взагалі, лише на етапі підготовки і проведення аналізу результатів; на сьогодні такі системи дуже рідко використовують.

Беручи до уваги аналіз даних, системи можна поділити на такі види:

Системи опрацювання даних, що виконують операції по опрацюванню даних найпростішого рівня, перетворення, пошук, упорядкування і таке інше, мають власну систему розташування і пошуку даних – свого роду базу даних, але такі дані не підлягають аналізу.

Системи управління – це інформаційні системи, що проводять детальний аналіз отриманих даних, ототожнюють їх із плановими, вирішують деякі потреби виробництва, аналізують хід роботи проектів, за алгоритмами встановлюють можливі тенденції (закономірності, перспективи) в роботі підприємства в цілому, великих організацій та галузей господарства.

Системи підтримки прийняття рішень – такі системи, на основі яких проводять аналіз отриманих даних, підводять підсумки, прогнозують майбутню діяльність підприємств, великих організацій, цілих галузей господарства. З їхньою допомогою проводять обговорення можливих варіантів відносно керівництва підрозділами, надають керівникам по декілька варіантів рішень з передбаченням майбутніх наслідків, при цьому користуються базами узагальнених даних і базами знань правил по прийняттю управлінських рішень.

Інформатика – це наука про інформаційні процеси та їх автоматизацію.

Поняття «інформатика» прийшло до нас із Франції (informatique). Широко розповсюджений у світі також англомовний варіант цього терміна – computer science (computer - комп’ютер, science – наука).

Як уже відомо, що інформація та інформаційні процеси відіграли важливу роль у процесі розвитку цивілізації. Саме як наука інформатика взяла старт лише у другій половині ХХ століття, почався інтенсивний розвиток. Завдяки появі та інтенсивному розвиткові комп’ютерів – потужного засобу зберігання й опрацювання числових, текстових, графічних, звукових і відеоданих. До того періоду всі поняття інформатики відносили до кібернетики, науки, що займається загальними принципами управління в різноманітних технічних системах, технічного, біологічного та соціального напрямків. Пізнання таких понять приводило до потреби побудови теорій про методи зберігання, передавання й аналізу інформації.

Інформатика, як наука, поділяється на теоретичну та прикладну. Теоретична інформатика займається вивченням математичних методів реалізації інформаційних процесів, а прикладна – займається проектуванням комп’ютерів, цілих комп’ютерних мереж та штучного інтелекту.

Виділяють такі напрямки сучасної інформатики:

Теорія інформації – напрямок по вивченню властивостей інформації та інформаційних процесів;

Теорія алгоритмів спрямована на дослідження і впровадження методів побудови алгоритмів, розв’язання задач різного рівня складності;

Математичне моделювання направлене на розвиток методів обчислювальної і прикладної математики, їх впровадження в процес досліджень у різних галузях;

Теорія штучного інтелекту займається розвитком інформаційних систем, що здатні моделювати способи мислення людини;

Системний аналіз – це сукупність засобів та методів підготовки та прийняття рішень;

Біоінформатика займається вивченням інформаційних процесів в системах біологічного характеру;

Соціальна інформатика стежить за розвитком інформаційних процесів у суспільстві;

Нейросистема займається вивченням теорії формальних нейронних мереж, використанням їх для навчання, принципами створення нейрокомп’ютерів;

Розробка обчислювальних систем займається вивченням та дослідженням принципів створення нових обчислювальних машин, їх комплексів, нових методів обробки даних;

Розробка програмного забезпечення направлена на розвиток технології по створенню і використанню мов програмування.

Комп’ютерна графіка – наука про вивчення різноманітних технологій опрацювання графічних зображень;

Телекомунікаційні системи й мережі займаються принципами будови та використання телекомунікаційних систем і мереж;

Інформатизація виробництва, науки та освіти, медицини та торгівлі, промисловості та сільського господарства займається вивченням рівнем розвитку та застосуванням інформаційних технологій у різноманітних сферах діяльності.


 
Другие новости по теме:

 
Последние статьи: